Informatie over gegevensbescherming

Ons doel is het om de omgang met bekers voor meermalig gebruik voor klanten zo eenvoudig mogelijk te maken. Ook over gegevensbescherming willen we zo eenvoudig mogelijk communiceren. Zo vindt u op deze pagina informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan – op onze website, als geïnteresseerde, klant of leverancier en als sollicitant. Daarnaast leggen we uit wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens. Heeft u nog vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Sollicitatie

De gegevens van u als sollicitant (contactgegevens, sollicitatiedocumenten, onze aantekeningen) gebruiken we uitsluitend in het kader van onze selectie van sollicitanten. De rechtsgrondslag hiervoor is §26 BDSG [Bundesdatenschutzgesetz, Duitse wet inzake gegevensbescherming]. Deze gegevens zijn toegankelijk voor de afdeling Personeelszaken en uw potentiële toekomstige leidinggevenden. Wij geven uw gegevens niet door aan derden en wissen ze in geval van afwijzing.

Als u zich aanmeldt via sollicitatieportalen (Stepstone, Xing, enz.), ontvangen wij uw gegevens als u ze aan ons doorstuurt of als u ze opslaat zodat wij ze kunnen oproepen. Informatie over de verwerking van uw gegevens is te vinden in het sollicitatieportaal.

Website

Wij bieden onze website aan via versleutelde verbindingen en gebruiken de website voor reclamedoeleinden. U kunt de website gebruiken om u te informeren en om producten te bestellen. Geavanceerde functies zoals het uploaden van bestanden en ingebedde kaarten en video's vereisen cookies, JavaScript.

Op onze website integreren wij verschillende diensten van Google. De gegevensverwerking voor deze diensten vindt plaats in de VS. Informatie hierover vindt u de Privacyverklaring van Google.

Op de contactpagina hebben wij een interactieve kaart van Google Maps geplaatst om u te helpen bij het plannen van uw reis. Google Maps evalueert het gebruik van de kaartfuncties.

Om onze producten levendig aan u te presenteren, hebben wij eigen Youtube-video's zonder cookies op de website geplaatst. Als u bij Youtube aangemeld bent, slaat Youtube toch cookies op en wijst het bedrijf het bezoek aan onze site aan u toe.

Goede werking

Wanneer u onze webpagina's oproept, registreert de webserver het tijdstip van toegang, het opgeroepen adres en het IP-adres van uw eindapparaat. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze ook het type en de versie van de browser, het gebruikte besturingssysteem en het eerder opgevraagde adres doorgeven. Alleen uw internetprovider kan uit de tijd en het IP-adres uw verbinding en dus mogelijk ook uw persoon afleiden. Wij evalueren deze webserverprotocollen niet, maar gebruiken ze alleen om de goede werking van onze webserver te controleren en, indien nodig, aanvallen te traceren. Alleen onze IT-afdeling en onze webhost hebben er toegang toe.

Gebruiksanalyse

Met behulp van Google Analytics willen we de toegang tot onze site evalueren en het gebruik van reclame optimaliseren. De analyse wordt uitgevoerd met behulp van JavaScript en cookies. Als JavaScript is geactiveerd, vragen wij uw toestemming voor de analyse met behulp van Google Analytics. Zolang u niet akkoord bent gegaan, worden er geen analysegegevens aan Google doorgegeven.

Google Analytics slaat cookies op en geeft de aldus verkregen gebruiksgegevens door aan Google. Wij hebben de IP-anonimisering geactiveerd, waardoor uw IP-adres vooraf wordt verkort. Google verstrekt ons op basis hiervan een statistiek over het gebruik van de website en andere diensten. Uw IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden verzameld.

De rechtsgrondslag voor de analyse is artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Analysegegevens zijn alleen toegankelijk voor marketingmedewerkers. U kunt deze toestemming op elk moment intrekken door onze cookies te wissen. Dit voorkomt verdere gegevensoverdracht naar Google.

Contactformulier, nieuwsbrief

Wij verzamelen gegevens in formulieren. Daar noemen we ook het betreffende doel. Rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is art. 6 lid 1 punt b) AVG. Als u per e-mail of contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens alleen opgeslagen voor de verwerking van uw aanvraag en voor eventuele vervolgvragen. Als dit resulteert in een offerte of bestelling, worden de gegevens opgeslagen in ons CRM.

Wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, zullen de gegevens die u verstrekt alleen voor dit doel worden gebruikt en niet aan derden worden doorgegeven. Wij registreren de bestelling van de nieuwsbrief, de verzending van onze bevestigingsmail en de ontvangst van het gevraagde antwoord. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief. Gebruik daarvoor de afmeldlink aan het einde van elke nieuwsbrief.

Webwinkel

U kunt een klantenprofiel aanmaken. De gegevens die in de webwinkel worden verzameld, worden doorgegeven aan ons CRM. In de webwinkel kunt u uw profielgegevens op elk moment wijzigen of wissen. Deze wijzigingen worden niet automatisch overgenomen in het CRM. Om uw gebruikersprofiel aan de juiste landenshop toe te kunnen wijzen, maken wij gebruik van GeoIP redirect dat uw IP-adres herkent en uw profiel aan een landenshop toewijst of u een landenshop laat kiezen als uw IP niet wordt herkend.

Verkoop/Verhuuren en Aankoop

In de B2B-activiteiten wordt het eerste contact op verschillende manieren gelegd: Wij ontvangen contactgegevens van organisatoren, praten met u op beurzen of worden door u gecontacteerd. Hierbij ontvangen wij contactgegevens van contactpersonen van onze potentiële klanten, klanten en leveranciers. De rechtsgrondslag is hier artikel 6, lid 1, punt f) AVG.

De gegevens van u als eindklant ontvangen wij door uw aanvraag. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, punt b) AVG. Om uw kredietwaardigheid te controleren, sturen wij de nodige gegevens (naam, adres, geboortedatum) door naar Creditreform. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, punt f) AVG.

De contactgegevens zijn toegankelijk voor alle medewerkers die werkzaam zijn in de inkoop of verkoop. Wij gebruiken deze om uw/onze aanvragen/contracten te verwerken en wissen contactgegevens alleen op verzoek.

Uw Rechten

Wat betreft uw persoonsgegevens heeft u het recht op inzage en het recht op rectificatie. U kunt op elk moment informeel bezwaar maken tegen de verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang, om de beperking van de verwerking of het wissen van uw gegevens verzoeken of een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Contact

Hebben we iets niet duidelijk uitgelegd? Neem dan gewoon contact met ons op:

CUP CONCEPT Nederland B.V.
Konijnenboslaan 21
8470 Gistel

Téléphone : +31 6 20 43 58 89 
E-mail : info @ cupconcept.nl

Wij nemen onmiddellijk contact met u op.