Skip to Main Content
Cup Concept

Podnik
Rozumíme jazyku pořadatelů akcí a hovoříme jím.

Jak při prodeji našich pohárků, tak při pronajímání našich koncepcí služeb stojí zásadně v popředí maximální užitek pro zákazníka. Abychom to mohli zaručit, stále „nasloucháme trhu“ a udržujeme intenzivní osobní vztahy k našim zákazníkům. Nejsme prostě jen ten, kdo nabízí pohárky pro vícenásobné použití, nabízíme vám celou koncepci.

Kontaktu „z očí do očí“ přikládáme u dlouhodobých obchodních vztahů vysoký stupeň důležitosti. Dlouholetou a stálou vytrvalou spoluprací se soukromými zákazníky, gastronomy, dodavateli občerstvení a osobami s rozhodovacím právem jsme s to předkládat nabídky na míru trhu a zákazníků.

Produktion von Mehrwegbechern Aufnahme Maschinenband

Myslíme „zeleně“

Zasazujeme se z hlubokého přesvědčení za ekologicky smysluplné systémy. Měnící se a zpřísňující se požadavky na způsoby manipulace v oblasti ochrany životního prostředí vyžadují i v našem podniku stále pokračující vnitřní vývoj.

  • Pro vozidla vnitropodnikového vozového parku a nájemní dodávková vozidla dáváme přednost vozidlům s EURO normou 6 vybaveným filtry sazových částic, popř. vozidlům používajícím AdBlue® nebo srovnatelné technologie k čištění výfukových plynů.
  • Veškeré již nepoužitelné pohárky se předávají k materiálové recyklaci. Z recyklovaného materiálu se návazně vyrábějí zpravidla stavební hmoty a jiné řádově vyšší výrobky.
  • Náš obchodní papír má zpravidla certifikaci FSC a patří k výrobkové skupině ze vzorně obhospodařovaných lesů a jiných kontrolovaných proveniencí.
  • Co podnik existuje, odehrává se výroba pohárků pro vícenásobné použití společnosti CUP CONCEPT výhradně v Německu a Rakousku (Vorarlberg). To zaručuje nejkratší trasy z výrobních prostor do servisních stanic společnosti CUP CONCEPT a k našim zákazníkům.

Nabízíme systém

Kvalita zpracování našich výrobků a kvalita servisu našich zaměstnanců mají nejvyšší prioritu.

Inovace ve výrobkové oblasti a kreativita v nabídce našich služeb stejně jako rychlé reakce při měnících se tržních požadavcích jsou probíhající proces.

Optimalizace a modernizace našich oplachovacích zařízení z technického a ekologického hlediska jsou stálými průvodními faktory.