Informace k ochraně údajů

Naším cílem je maximálně zákazníkům zjednodušit zacházení s kelímky pro vícenásobné použití. I co se týká ochrany osobních údajů, chceme komunikovat co nejjednodušeji. Na těchto stránkách naleznete informace, jak zacházíme s vašimi údaji - na našich webových stránkách, jako zájemce, zákazník nebo dodavatel a jako uchazeč. Kromě toho vám vysvětlíme vaše práva, co se týká vašich osobních údajů. Pokud máte další dotazy, jednoduše nás kontaktujte.

Webové Stránky

Naše webové stránky jsou poskytovány prostřednictvím zakódovaných spojení a slouží nám jako reklama a vám k informování a podávání objednávek. Jednotlivé rozšířené funkce, jako např. nahrávání souborů a vložené mapy a videa, předpokládají používání cookies, JavaScript.

Na našich webových stránkách používáme různé služby od Google. Zpracování osobních údajů pro tyto služby probíhá v USA. Bližší informace naleznete na Prohlášení o ochraně osobních údajů od Google.

Na kontaktní stránce máme vloženou interaktivní mapu Google Maps, abychom vám umožnili naplánování příjezdu. Google Maps používání mapových funkcí vyhodnocuje.

Abychom vám naše výrobky mohli prezentovat názorně, vkládáme vlastní Youtube-videa bez cookies. Pokud jste přihlášeni na Youtube, ukládá Youtube přesto cookies a přiřazuje vaši návštěvu k naším stránkám.

Řádný provoz

Když si zobrazíte naše webové stránky, protokoluje webový server okamžik přístupu, zobrazenou adresu a IP adresu vašeho koncového zařízení. Většina prohlížečů je nastavena tak, že je předáván i typ a verze prohlížeče, použitý provozní systém a zobrazená adresa. Jen váš poskytovatel internetu může z časového okamžiku a IP adresy zjistit vaše připojení a tím příp. vaši osobu. My tyto protokoly webového serveru nevyhodnocujeme, ale používáme je jen ke sledování řádné funkce našeho webového serveru a příp. útoků. Přístup k nim má jen naše IT oddělení a náš webhoster.

Analýza používání

Pomocí Google Analytics chceme vyhodnocovat přístupy na naše stránky a optimalizovat použití reklamy. Analýza probíhá pomocí JavaScript a cookies. Pokud je aktivován JavaScript, prosíme vás o povolení analýzy pomocí Google Analytics. Dokud s tím nebudete souhlasit, nebudou předávány žádné údaje z analýzy na Google.

Google Analytics ukládá cookies a předává takto získané uživatelské údaje na Google. Máme aktivované maskování IP adresy, čímž je vaše IP adresa zkracována. Google nám z toho připraví statistiku o používání webových stránek a další služby. Vaše IP adresa není spojována s jinými údaji, které Google shromažďuje.

Právní základ pro analýzu je čl. 6 (1) a) ONOOÚ. Analýzy jsou přístupné jen spolupracovníkům, kteří pracují v marketingu. Můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat tím, že smažete naše cookies. Tím bude zastaveno další předávání dat na Google.

Kontaktní formulář, zpravodaj

Ve formulářích shromažďujeme údaje. Uvádíme v nich i příslušný účel. Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 (1) b) ONOOÚ. Pokud nás budete kontaktovat emailem nebo kontaktním formulářem, budou vámi sdělené údaje ukládány jen za účelem zpracování poptávky a pro možné následné dotazy. Když z toho vyplyne nabídka nebo zakázka, budou údaje uloženy naším CRM (→ prodej).

Při přihlašování k odběru zpravodaje budou vámi sdělené údaje použity výhradně pro tento účel a nebudou předány na třetí strany. Protokolujeme objednávku zpravodaje, zaslání našeho potvrzovacího emailu a příjem požadované odpovědi v této souvislosti. Odběr zpravodaje můžete kdykoliv zrušit. Použijte pro tento účel odhlašovací odkaz, který naleznete na konci každého zpravodaje.

Webshop

Můžete si založit zákaznický profil. Údaje získané v shopu budou předány na náš CRM (→ prodej). V shopu můžete vaše profilové údaje kdykoliv změnit nebo smazat. Tyto změny nebudou do CRM automaticky převzaty.

Prodej/Pronájem a Nákup

V obchodě B2B probíhá první navázání kontaktu různými způsoby: Dostáváme kontaktní údaje od organizátorů, oslovujeme vás na veletrzích nebo jsme oslovováni vámi. Dostáváme přitom kontaktní údaje od kontaktních partnerů našich zájemců, zákazníků a dodavatelů. Právní základ je zde čl. 6 (1) f) ONOOÚ.

Jako koncový zákazník obdržíme vaše údaje skrze vaši poptávku. Právní základ je čl. 6 (1) b) ONOOÚ. Pro ověření bonity předáváme požadované údaje (jméno, adresu, datum narození) na Creditreform. Právní základ je čl. 6 (1) f) ONOOÚ.

Kontaktní údaje jsou přístupné všem, kteří pracuji v oddělení nákupu nebo distribuci. Používáme je k realizaci vašich/našich poptávek/smluv a smazání kontaktních údajů jen na žádost.

Ucházení se o Zaměstnání

Vaše údaje při ucházení se o zaměstnání (kontaktní údaje, podklady uchazeče, naše poznámky) používáme výhradně v rámci našeho výběru uchazeče. Právním základem pro tento účel je §26 Spolkový zákon o ochraně údajů (něm. BDSG). Tyto údaje jsou přístupné personálnímu oddělení a vašim možným budoucím nadřízeným. Vaše údaje nepředáváme třetím stranám a v případě odmítnutí je smažeme.

Budete-li se o práci ucházet přes uchazečské portály (Stepstone, Xing atd.), obdržíme vaše údaje, jen pokud nám je předáte nebo uložíte pro zobrazení. Informace ke zpracování údajů naleznete na uchazečském portále.

Vaše Práva

Co se týká osobních údajů, které se vás týkají, máte právo na informaci a opravu. Můžete kdykoliv neformálně odmítnout zpracování na bázi oprávněného zájmu, požadovat omezení zpracování nebo smazání vašich údajů nebo si stěžovat u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontakt

Vysvětlili jsme něco nesrozumitelně? Tak nás jednoduše kontaktujte:

Cup Concept Mehrwegsysteme GmbH
Elzstraße 3, D-79350 Sexau
datenschutz @ cupconcept.com,
+49 (0)7641 – 95429-8001

Vaše emaily zasílané na tuto adresu jsou směřovány na náš tým pro ochranu osobních údajů, ke kterému patří inspektor ochrany údajů. Neprodleně se vám ozveme.

Můžete si však stěžovat přímo u dozorového orgánu. Pro nás je příslušný:

Zemský inspektor ochrany osobních údajů v Bádensku Württembersku
Königstraße 10a, D-70182 Stuttgart
poststelle @ lfd.bwl.de
+49 (0)711 615541